Bakgrund till den Koptisk-Ortodoxa Kyrkan i Skandinavien.

Sverige

I mitten av år 1980 kontaktade tre koptiska familjer bosatta i Sverige Hans nåd den avsomnade Anba Samuil för att delge deras önskan om att delta i en koptisk gudstjänst samt att döpa sina barn. Hans nåd var förhindrad men däremot lovade han att förmedla deras önskan till Hans Helighet Påven Anba Shenouda III, så att han skulle kunna sända en präst för att göra en gudstjänst samt andra tjänster en gång varje månad. För att kunna göra detta möjligt skulle alla kopter i Sverige samlas och förbereda allting som krävdes för att göra en gudstjänst möjlig.

De tre familjerna började ringa runt för att grunda en församling. Det var genom detta som den första samlingen för kopter i Sverige ägde rum på en av egyptiernas restaurang. I augusti 1980 samlades den Heliga Synoden och beslutade om att grunda en koptisk församling i Sverige. Efter ett flertal efterföljande möten formulerade man församlingens stadgar, för att organisera församlingens arbete och valde styrelse. Under tiden hade styrelsen kontakt med Hans Helighet Påven Anba Shenouda III och Hans nåd Anba Samuil för att informera om utvecklingen.

Kyrkans tjänst, tjänstgörande präster och pastorala besök i kronologisk ordning under församlingens etablering:

Under ledningen av H.N Biskop Abakir har antalet koptiska kyrkor och församlingar ökat till att bestå av 12 kyrkor och församlingar runtom i Sverige och 9 präster som tjänar dessa kyrkor och dess folk. I Sverige har antalet medlemmar stadigt ökat i Stockholm som i övriga landet. Verksamheterna som anordnas har vuxit till rikstäckande arbeten som erbjuder aktiviteter för alla åldrar. Allt från söndagsskola, scout, ungdomsmöten, ungdomskonferenser, ledarskapsutbildningar, samt Bibelstudier och andra andliga undervisningar.

Danmark

Den koptisk-ortodoxa församlingen i Danmark ska snart fira 50-årsjubileum. Församlingen har runt 400 medlemmar och grundades av egyptiska invandrare år 1970 och fick namnet Sankta Maria och Sankt Markus.

Kyrkan är antik och gjord av trä i form av Noas ark som symboliserar att kyrkan räddar oss från denna värld. Den byggdes år 1905 på Fredriksberg. 1908 flyttades kyrkan till Østerbro och tillslut flyttades till Taastrup som en romersk-katolsk kyrka och köptes av kopterna år 1996. Sedan dess har kyrkan genomgått en omfattande renovering som fortsätter ständigt. Kyrkans präst är Fader Mousa William. Hans Helighet Påve Tawadros II har besökt kyrkan i Danmark den 12-13 september år 2015.